Chính sách vận chuyển

1. Điện hoa sẽ được thực hiện và chuyển phát dựa trên mẫu khách hàng đã chọn. Trường hợp không có hoa, phụ kiện theo mẫu thì Livizi sẽ thay thế bằng một loại hoa khác, phụ liệu khác có ý nghĩa tương tự.

2. Chuyển phát hoa tại Đà Nẵng từ 7h00 đến 21h00 hàng ngày (những yêu cầu ngoài giờ quy định có thể được đáp ứng tùy thuộc vào điều kiện của Livizi).

3. Thời gian chuyển phát tiêu chuẩn cho một đơn hàng là 6 giờ kể từ lúc đặt hàng.

4. Các đơn hàng gửi đi cho các nơi không thuộc nội thành Đà Nẵng: không đảm bảo thời gian được chính xác như yêu cầu, không đảm bảo thời gian nếu thời điểm chuyển phát trùng với các ngày lễ, tết và chủ nhật tại khu vực nơi đến.

5. Trường hợp không liên lạc được với người nhận, người nhận đi vắng (do đặc thù hoa tươi ):

- Nếu chưa rõ địa chỉ Livizi sẽ lưu lại trong vòng 6 tiếng và liên lạc lại với người nhận, trong trường hợp không liên lạc được đơn hàng sẽ bị hủy và không được hoàn lại thanh toán.

- Nếu địa chỉ là công ty, văn phòng, nhà ở… thì Livizi sẽ gửi đồng nghiệp, người thân nhận hộ và ký xác nhận.

6. Trường hợp người nhận không nhận đơn hàng:

Livizi sẽ hủy bỏ đơn hàng. Trường hợp này sẽ không được hoàn trả thanh toán.

7. Trường hợp không đúng địa chỉ, thay đổi địa chỉ:

Không đúng địa chỉ: trường hợp sai địa chỉ Livizi lưu lại 6 tiếng và liên lạc với người gửi và người nhận để thỏa thuận về địa điểm, thời gian.

8. Trường hợp người nhận là khách VIP, bệnh nhân cách ly:

Một số công ty, bệnh viện không cho phép gặp người nhận, trường hợp này Livizi sẽ báo cho người nhận về điện hoa và gửi lại nơi cho phép như lễ tân, bảo vệ..Trong điều kiện có thể Livizi có thể lui lại thời gian giao hàng theo yêu cầu người nhận.

9. Trường hợp không tồn tại người nhận tại địa chỉ yêu cầu: đơn hàng sẽ được hủy và không được hoàn lại thanh toán.

10. Livizi không gửi điện hoa trên tàu hỏa, máy bay, tàu thủy, khu vực nguy hiểm, các khu vực cấm…